All posts by DZP

Ondernemersfonds

Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds is een middel om collectieve initiatieven en investeringen te financieren. Denk aan camerabeveiliging, gebiedspromotie, feestverlichting of parkmanagement. Een...
Inventarisatie

Inventarisatie

Bij het formuleren van beleid wordt vaker gesproken over ondernemers dan met ondernemers. En juist bij de ondernemers zitten de...
Aanpak leegstand

Aanpak leegstand

Leegstand is een opgave waarin zowel publieke partijen als de ondernemers hun taken en verantwoordelijkheden hebben. Waar een opgave voor...
Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een gevoel, veiligheidsbeleving is daarom een belangrijk gegeven. Uiteraard kunt u als beleidsmaker uitgaan van de politiecijfers, maar...

Zorginnovatie

Om de zorg op termijn betaalbaar te houden is innovatie noodzakelijk. Nieuwe bedrijfsmodellen en processen moeten de toekomstige zorgvraag binnen...

PPS-samenwerking

De Zakenpartner is in staat het een publiek-private samenwerking te organiseren, enthousiasmeren en in beweging te zetten en te houden....
Coaching

Coaching

Makkelijk is ondernemen niet, het is bekend dat de helft van alle starters binnen vijf jaar de bedrijfsactiviteiten weer staakt....
Advies & visiebepaling

Advies & visiebepaling

Het formuleren van meerjarig beleid voor ondernemerschap is het formuleren van een gemeentelijke strategie. Strategieontwikkeling begint met een goede analyse....
Schoon & Heel

Schoon & Heel

Een goed verzorgde bedrijfsomgeving is het visitekaartje naar klanten en draagt ook bij aan de veiligheidsbeleving van alle bezoekers. Zwerfafval...
BIZ

BIZ

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) stelt ondernemers in staat gezamenlijk te investeren in de buitenruimte. Zeker in winkelstraten is dat goed nieuws....