Betje Wolffstraat Den Haag wordt Bedrijveninvesteringszone

BIZ Betje Wolffstraat

Met maar liefst 92 % van de stemmen hebben de ondernemers in de Haagse Betje Wolffstraat JA gezegd tegen de Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Op 25 november jl. tijdens de verkiezingsuitslag die georganiseerd is door de Gemeente Den Haag en Haags Retailpunt is het bekend geworden dat Betje Wolffstraat met een zeer grote meerderheid heeft gekozen om de komende 5 jaar verder te gaan met als een BIZ.

In een BIZ bepalen ondernemers zélf hoe een winkelgebied of een bedrijventerrein aantrekkelijker wordt gemaakt. Zij schrijven daarvoor een meerjarenplan en betalen mee aan de uitvoering. Het gaat dan om bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, het ophangen van feestverlichting of meer groen in het winkelgebied. Daarnaast kan worden gekozen voor extra activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig en de online vindbaarheid. De bijdragen voor de BIZ worden geïnd door de gemeentelijke belastingdienst en gaan rechtstreeks naar de BIZ. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers.

De Zakenpartner is aangesteld om het volledige traject te begeleiden. De werkzaamheden bestonden o.a. uit het schrijven van plan van aanpak, afstemming met de gemeente en dienst gemeentelijke belastingen, enthousiasmeren van de ondernemers, uitvoeren van de stemming en begeleiden en adviseren van het bestuur van de BIZ-vereniging.