De Zakenpartner procesmanager Marie Heinekenplein

Untitled1

Eind van dit jaar gaat het Marie Heinekenplein op de schop. Het midden van het plein wordt ‘opgetild’ en er komen extra fietsparkeerplekken. Bewoners en ondernemers van het plein hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe inrichting. Ook is er rekening gehouden met de aansluiting op de Rode Loper (Ferdinand Bolstraat) die aan het plein grenst.

 

Paul Slettenhaar, bestuurder in Zuid: ‘Met de komst van de Rode Loper, de bouw van de Boerenweteringarage in de Frans Halsbuurt en deze opknapbeurt krijgt het plein meer allure en dit deel van de Pijp een enorme impuls.’

De huidige inrichting van het plein sluit niet goed aan bij het gebruik als terras en draagt niet bij aan een prettig verblijf. Het midden van het plein heeft nauwelijks een functie. Het Marie Heinekenplein wordt onvoldoende gebruikt door omwonenden en bezoekers, en fungeert vaak als parkeerplaats voor laad- en losverkeer.

Verwerkte wensen en ideeën

Op initiatief van de ondernemers zijn gesprekken gestart tussen bewoners, ondernemers en het stadsdeel, om te komen tot een beter invulling en inrichting van het plein. Er zijn twee informatieavonden geweest waar ideeën zijn geuit. Wensen en ideeën die naar voren zijn gebracht zijn en die zijn verwerkt zijn:

  • meer groen;
  • belemmeren fietsen (en ander verkeer) over het plein,
  • goede zichtbaarheid en bereikbaarheid ondernemingen; schuiven met terrassen kan maar de terrassen mogen niet in omvang toenemen;
  • waterelement als speel element;
  • verbeteren verblijfskwaliteit door zit elementen buiten de terrassen te plaatsen;
  • verbeteren verlichting
  • behoud van het organiseren kleine evenementen.

Katja Schinkel is vanaf de initiatiefase verbonden aan het project als procesmanager. De plannen zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel en zij zal de plannen richting uitvoering brengen.