Werkgebieden Overheid

Ondernemersfonds

Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds is een middel om collectieve initiatieven en investeringen te financieren. Denk aan camerabeveiliging, gebiedspromotie, feestverlichting of parkmanagement. Een...
Inventarisatie

Inventarisatie

Bij het formuleren van beleid wordt vaker gesproken over ondernemers dan met ondernemers. En juist bij de ondernemers zitten de...
Aanpak leegstand

Aanpak leegstand

Leegstand is een opgave waarin zowel publieke partijen als de ondernemers hun taken en verantwoordelijkheden hebben. Waar een opgave voor...
Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een gevoel, veiligheidsbeleving is daarom een belangrijk gegeven. Uiteraard kunt u als beleidsmaker uitgaan van de politiecijfers, maar...

Zorginnovatie

Om de zorg op termijn betaalbaar te houden is innovatie noodzakelijk. Nieuwe bedrijfsmodellen en processen moeten de toekomstige zorgvraag binnen...

PPS-samenwerking

De Zakenpartner is in staat het een publiek-private samenwerking te organiseren, enthousiasmeren en in beweging te zetten en te houden....
Coaching

Coaching

Makkelijk is ondernemen niet, het is bekend dat de helft van alle starters binnen vijf jaar de bedrijfsactiviteiten weer staakt....
Advies & visiebepaling

Advies & visiebepaling

Het formuleren van meerjarig beleid voor ondernemerschap is het formuleren van een gemeentelijke strategie. Strategieontwikkeling begint met een goede analyse....

Nieuws Overheid

Young@Work

Young@Work

Woensdag 18 november 2015 was het dan zover; Young@Work georganiseerd door het Stadsdeel West, gemeente Amsterdam in samenwerking met de...