3de ster Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebied Slotermeer te Amsterdam

winkelgebied4045

Donderdag 13 maart jl. heeft de stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (Economie &Veiligheid) de derde ster Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt aan de KVO-werkgroep van het winkelgebied Plein ‘40-‘45, Burgemeester de Vlugtlaan en Slotermeerlaan.

Het stadsdeel, ondernemers, brandweer, politie en vastgoedeigenaren werken hard samen aan een schoon, heel en veilig winkelgebied. Via het Keurmerk Veilig Ondernemen maken deze partijen afspraken over onderhoud, beheer en veiligheid van het winkelgebied. Elke twee jaar wordt het winkelgebied door een onafhankelijke auditeur beoordeeld of er inderdaad sprake is van samenwerking en oplossen van problemen. Dit heeft opnieuw zijn vruchten afgeworpen. Er zijn veel resultaten geboekt op het onder andere terugdringen van zwerfvuil, schone markt en goede bewegwijzering naar het winkelcentrum.

De Zakenpartner is de projectleider van het Keurmerk Veilig Ondernemen Slotermeer.