De Zakenpartner werkt mee aan een sterke economie op Goeree-Overflakkee

FOGO

De Zakenpartner ondersteunt de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) op strategisch en operationeel niveau in de uitvoering van haar taken. Dit doen wij vanaf maart 2014. Er zijn sindsdien al veel concrete resultaten geboekt.

Zo heeft de input die ondernemers hebben gegeven op verschillende dossiers een duidelijke plaats gekregen in het gemeentelijk beleid en is FOGO voor ondernemerschap en economie uitgegroeid tot de belangrijkste samenwerkingspartner voor de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, de lokale Rabobank en andere partijen.

Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een economisch sterk, innovatief en duurzaam Goeree-Overflakkee!