DZP begeleidt Viaanse ondernemers naar verlenging BIZ

dzp_vianen_biz

De Viaanse ondernemers hebben onder procesbegeleiding van DZP ingestemd met een verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ), een ondernemersfonds om gemeenschappelijke activiteiten binnen het centrum te financieren. Van de uitgebrachte stemmen was een meerderheid van 75% voor een verlenging van de BIZ met een termijn van 5 jaar.

In 2012 heeft DZP ook de procesbegeleiding verzorgd bij de totstandkoming van de eerste BIZ. De BIZ had als doel het verhogen van de representativiteit, de uitstraling en de veiligheid van de openbare ruimte binnen het centrum van Vianen. Medio 2016 heeft het BIZ-bestuur aangegeven voor een verlenging te willen gaan. DZP heeft het BIZ-bestuur en de gemeente Vianen ondersteund bij het opstellen van het plan van aanpak, de verordening en de uitvoeringsovereenkomst. In vervolg op het raadsbesluit om de verordening eind 2016 vast te stellen, is van 13 tot en met 24 februari de formele draagvlakmeting gehouden onder de bijdrageplichtigen. Op maandag 27 februari heeft in het gemeentehuis van Vianen de openbare telling plaatsgevonden. Van de 89 stemgerechtigden hebben 55 (62%) ondernemers hun stem uitgebracht, waarvan 41 (75%) stemmen voor de verlenging kozen.

Na 5 succesvolle jaren hebben de ondernemers daarmee opnieuw hun vertrouwen uitgesproken in de BIZ. Met de BIZ hebben de ondernemers de komende jaren zekerheid van het ideale middel om het verblijfs- en vestigingsklimaat verder te verbeteren.