Groen licht voor een BIZ op de bedrijventerreinen in Vianen.

dzp_vianen

In navolging op de geslaagde verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het winkelcentrum van Vianen is er, onder begeleiding van DZP, nu ook een BIZ gerealiseerd op de bedrijventerreinen in Vianen.

Initiatief voor de BIZ op de bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen komt van de Vereniging voor Bedrijven in Vianen en Omstreken (VBVO) en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Vianen (SBBV). DZP heeft vervolgens het BIZ-bestuur en de gemeente Vianen ondersteund bij het opstellen van het plan van aanpak, de verordening en de uitvoeringsovereenkomst.

Bij een draagvlakmeting hebben alle ondernemers hun stem uit mogen brengen. Op dinsdag 4 april 2017 zijn de stemmen geteld. Maar liefst 71% van de uitgebrachte stemmen is voor het opzetten van de BIZ.

De BIZ wordt opgericht voor een periode van vijf jaar. Belangrijkste doelstellingen zijn verbetering van de veiligheid (camera’s en surveillance) en het opzetten van parkmanagement.

Met betrekking tot beveiliging ligt de focus op een uniforme aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technologieën op het gebied van monitoring en kentekenregistratie. De BIZ maakt het daarnaast mogelijk om parkmanagement op te zetten. Hiermee wordt enerzijds een aanspreekpunt gerealiseerd voor alle ondernemers met betrekking tot onregelmatigheden op het terrein. Anderzijds fungeert parkmanagement als een spreekbuis richting externe partijen. Op deze wijze kunnen ondernemers makkelijker gezamenlijk externe partijen inschakelen.

Met de BIZ hebben de ondernemers de komende jaren de zekerheid van een moderne beveiliging en faciliterend parkmanagement. Dit zal in hoge mate bijdragen een een verbetering van het verblijfs- en vestigingsklimaat op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen.