Ondernemers maken zich hard voor Ondernemersfonds op Goeree-Overflakkee

FOGO

MIDDELHARNIS – Het bestuur van de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) is voornemens met haar achterban vanaf 2016 een Ondernemersfonds op te richten. Het Ondernemersfonds is bedoeld om de ambities van FOGO uit te voeren en om collectieve bestedingen van ondernemers op het eiland te financieren.

Door een kleine, verplichte heffing op de onroerende zaken-belasting voor niet-woningen, dragen alle ondernemingen en organisaties binnen de gemeente evenredig bij aan het fonds. De exacte hoogte van de heffing wordt in samenspraak met de ondernemers en gemeente op korte termijn vastgesteld. Door de collectieve aanpak betaalt iedereen mee en worden free-riders tegengegaan.

Via de vereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan. Bijvoorbeeld voor sfeerverlichting, veiligheidsprojecten en de organisatie van ondernemersbijeenkomsten. Ook de ambities die FOGO met het eiland heeft kunnen middels het fonds worden vertaald naar concrete projecten ten behoeve van een duurzame en innovatieve economie.

Maar het Ondernemersfonds is meer dan alleen een pot geld. De slagkracht van ondernemers wordt vergroot, want ondernemers kunnen in het vervolg zelf projecten uitvoeren en hun ambities mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij de gemeente. Het Ondernemersfonds stimuleert bovendien de samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen en andere organisaties op Goeree-Overflakkee, waardoor er een multiplier-effect ontstaat. Co-financiering met bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland behoort tot de mogelijkheden.

Zoals het bestuur van FOGO verwoordt: ‘in verschillende gebieden in Nederland heeft het Ondernemersfonds zich al bewezen. Concrete projecten die worden gefinancierd vanuit een Ondernemersfonds hebben daar een positieve bijdrage geleverd aan de economie en het collectiviteitsgevoel van ondernemers. Voor Goeree-Overflakkee zien wij goede kansen voor een Ondernemersfonds.’

In Leiden is in 2005 het eerste Ondernemersfonds van Nederland opgericht. ‘Het fonds blijkt in de praktijk succesvol, omdat alle ondernemers evenredig bijdragen, de slagkracht van de markt ermee wordt versterkt en ondernemers zelf projecten en initiatieven kunnen uitvoeren ten behoeve van de lokale economie. Het Ondernemersfonds is dus zeker geen nieuw verschijnsel’, aldus FOGO. Met deze succesvolle voorbeelden heeft het Ondernemersfonds een wettelijke grondslag gekregen.

Het voorstel is reeds met wethouder Tollenaar besproken en positief binnen het gemeentelijk bestuur ontvangen. De komende weken worden de ideeën verder geconcretiseerd en uitgebreid besproken met de achterban. Volg de website van FOGO voor meer informatie.