Succesvol herinrichtingsproject Ten Katemarkt (Amsterdam)

herinrichtingsproject_tenkatemarkt

Woensdag 3 december 2014 overhandigde marktkoopman Martin Kelch (foto midden) aan managementleden van stadsdeel West een plattegrond van de nieuwe Ten Katemarkt, met handtekeningen van praktisch alle marktkooplieden. Daarmee gaven de ondernemers zeer brede steun aan het nieuwe inrichtingsplan voor de markt.

Hiermee heeft het projectteam Ten Katestraat van stadsdeel West de herinrichting in veilige haven gebracht, na jarenlange voorbereidingen. Het projectteam bestond onder anderen uit Edwin Leeuwenburgh van De Zakenpartner (foto links). Hij bracht in zijn rol van manager marktzaken de noodzakelijke expertise in. Deze inzet vormde voor het stadsdeel en de markt een essentieel element.

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is de uitkomst van een intensief participatieproces van een groot aantal informatie – en inspraakavonden en ontwerpteamvergaderingen sinds mei 2014 en diverse bemiddelingsgesprekken. Hier ging een lang voorbereidingsproces aan vooraf. In het ontwerpteam zaten enthousiaste en betrokken vertegenwoordigers van het stadsdeel, bewoners, marktondernemers, ondernemers van De Hallen, de horeca en winkeliers.

De bestuurlijke opgave was het ontwerpen en realiseren van een nieuwe, bijzondere inrichting van de Ten Katestraat. Speciale opdracht was dat de inrichting diende breed gedragen te worden, waarbij de markt het primaat zou behouden. Vooral de groep van marktondernemers was een bijzondere stakeholder omdat hun ondernemingen van de inrichting van de straat afhankelijk zijn. Voor hen was het verkrijgen van een goede positie na de herinrichting van wezenlijk belang Het verkrijgen 99% van de handtekeningen is dan ook een buitengewone score. Inmiddels is de score opgelopen tot 100%.

De werkzaamheden starten in de zomer van 2015 en worden voor 1 november 2015 afgerond.