Algemeen

[row cols_nr=”2″]

[col size=”8″]

De Zakenpartner heeft zich als bureau gespecialiseerd in winkelgebieden en bedrijventerreinen. Bij nieuw te ontwikkelen gebieden denken we mee vanaf de tekentafel. Van de economische invulling tot de realisatie, van de randvoorwaarden tot aan de organisatie van het uiteindelijke beheer. Bij bestaande gebieden vervullen we de rol van intermediair en aanjager, zetten we publiek-private samenwerking op poten en waar nodig buigen we neerwaartse trends om naar nieuwe kansen.

We spreken de taal van de ondernemers en begrijpen de bestuurlijke uitdagingen van de overheid. We geven overheden inzicht in beleidsprioriteiten, ondersteunen overheden met economische beleidsadvies en concrete projecten, en helpen ondernemers invloed uit te oefenen op het beleid. Het resultaat is pragmatisch en effectief beleid dat kan rekenen op voldoende draagvlak onder de ondernemers en leidt tot de juiste resultaten in de lokale economie. Ondersteund met vernieuwende en innovatieve concepten.

De verantwoordelijkheden worden diep in de organisatie bij de betrokken collegae gelegd. Vrijheid en vertrouwen zijn bij De Zakenpartner sleutelbegrippen.

Wij zijn De Zakenpartner, intermediair voor overheid en bedrijfsleven.

[/col]

[col size=”4″]

overdezakenpartner

[/col]

[/row]